قوانین ترافیکی

در این بخش

اطلاعات بیشتر

صدور مجور ایجاد داربست

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

صدور مجوزهای ترافیکی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

 ترافیک آنلاین

جهت ورود اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

آگهی مزایده پارکینگ های عمومی شهر کرمان

مدیرعامل سازمان اعلام کرد.

سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان درنظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های عمومی خود به شرح جدول به مدت 2 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

از کلیه اشخاص حقیق وحقوقی دارای مجوز لازم دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 99/3/7لغایت 99/3/24وجهت تسلیم پیشنهادات 99/3/31به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان ، میدان شورا مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختار است .

بازگشایی پاکات درتاریخ 99/4/1انجام خواهد شد 

کلیه قوانین ومقررات لازم اجرا در اسناد ذکر شده است .

ردیف آدرس پارکینگ مساحت(مترمربع) مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ريال) مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ريال)
1 پارکینگ فتحعلیشاهی درسه طبقه واقع در خیابان فتحعلیشاهی 12898 110/000/000 140/000/000
2 پارکینگ میرزارضا واقع در میدان شهدا خیابان میرزارضاکرمانی 820 28/000/000 40/000/000
3 پارکینگ جر واقع درخیابان شریعتی کوچه سردار (روبرو خیابان چمران) 1750 52/000/000 70/000/000
4 پارکینگ بعثت خیابان ابن سینا ضلعروبرو کلنیک بعثت  650 45/000/000 60/000/000
5 پارکینگ شماره یک بوستان مادر (ضلع جنوب شرقی بوستان) 4092 54/000/000 70/000/000
6 پارکینگ شماره دو بوستان مادر انتهای بلوار پرستار  3509 50/000/000 60/000/000
7 پارکینگ تجلی دردوطبقه واقع درخیابان گنجعلیخانی (تجلی)  2346 70/000/000 90/000/000
8 پارکینگ قدمگاه واقع درخیابان شریعتی کوچه28 444 25/000/000 30/000/000

معرفی مدیر عامل

 

 

 

سر پرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
مهندس مهدی طهماسبی

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top